Panorama Racławicka

Zakończyły się serwisowe prace konserwatorskie Panoramy Racławickiej we Wrocławiu. Po 12 latach od ostatnich tego typu prac, zespół pod kierunkiem Ryszarda Wójtowicza i Danuty Drabik-Wójtowicz przywrócił dziełu iluzję trójwymiarowości. Płotno zostało sprawdzone pod kątem prawidłowości naprężenia, odkurzone, oczyszczone i poddane retuszom barwnym. Dokonano również konserwacji sztafażu, czyli sztucznego terenu pomiędzy płótnem, a widzami. Z przyjemnością informujemy, że w pracach konserwatorskich na tym przedpolu wykorzystano materiały naszej firmy: zaprawę do wykonywania odlewów KEIM Restauro-Giess, zaprawę do uzupełniania ubytków KEIM Mycal-Por oraz farby krzemianowe KEIM Soldalit. Bardzo matowa optyka farb mineralnych pozwoliła na wykonanie imitacji piasku, gleby i kamieni. Gratulujemy konserwatorom wspaniałej pracy, którą zdołali wykonać w zaledwie 3 miesięcznym terminie!