Obiekt miesiąca

Przy konserwacji elewacji kościoła O.O. Jezuitów pw. Św. Trójcy w Radomiu, zakończonej we wrześniu 2010r. wykorzystano tynk wapienno-cementowy KEIM Universalputz, środek gruntujący KEIM Silangrund oraz farby krzemianowe systemu KEIM Soldalit.