Keim w odczycie Maksa Berga

Po wielu latach światło dzienne ujrzał niedatowany odczyt Maksa Berga na temat kolorystyki Wrocławia. Urodzony w Szczecinie Berg należy do pierwszego pokolenia niemieckiego modernizmu, a jego największym dziełem jest Hala Stulecia (dawnej Hala Ludowa) we Wrocławiu. Oryginał wspomnianego referatu przechowywany jest w archiwum Deutsches Museum w Monachium, a obecnie został opublikowany w oryginalnej wersji wraz z tłumaczeniem na język polski w numerze 2/2016 kwartalnika Quart, wydawanego przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Max Berg w latach 1909-1925 pełnił funkcję architekta miejskiego we Wrocławiu, a wspomniany odczyt pochodzi najprawdopodobniej z końca tego okresu. W tym kilkunastostronicowym referacie Berg bardzo szeroko mówi o znaczeniu koloru w architekturze i urbanistyce, formułując szczegółowe wnioski dla miasta Wrocławia. Rozpoczyna od odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie lubią pewne barwy, a inne darzą niechęcią. Przytacza przykłady wielu dzieł sztuki i architektury – od starożytności po czasy jemu współczesne. Nawiązuje do harmonii w muzyce i podkreśla emocjonalny odbiór dzieła, któremu powinno towarzyszyć nie tylko pytanie „co przedstawia to dzieło?”, ale przede wszystkim „co czuję?”. Bardzo szczegółowe omówienie poszczególnych barw konkluduje słowami, że kolor nigdy nie może być traktowany jako wielkość absolutna, lecz zawsze w kontekście swego otoczenia – podobnie jak w muzyce, gdzie dźwięki są definiowane przez ich sąsiedztwo z otoczeniem. W kolejnej części referatu Berg przechodzi do omówienia farb, gdzie podkreśla trwałość spoiwa oraz odporność na działanie światła. Wspomina też, że „do zastosowań zewnętrznych wykorzystuje się farby mineralne, spośród których jako najlepsze należy wyróżnić farby Keima.” Równie ciepło Berg wyraża się na temat palet kolorystycznych oferowanych przez firmę Keim, a w podsumowaniu odczytu powraca do wpływu barwy na ludzką psychikę.

Wszystkich zainteresowanych pełnym tekstem odczytu Maksa Berga zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.