Laserunek w RiZ

W najnowszym numerze „Renowacji i Zabytków” (2/2017) ukazał się artykuł autorstwa D. Smatloch-Klechowskiej oraz Marcina Janowskiego pt. „Hotel Stary - rewaloryzacja kamienicy przy ul. Szczepańskiej 5 w Krakowie”. Na przykładzie ww. obiektu omówiono technikę wykonywania laserunku, który wykorzystano przy konserwacji wielu obiektów zabytkowych, jak choćby Wawel, Sukiennice i Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie, Ratusz i Hala Stulecia we Wrocławiu, Katedra w Lublinie i wiele innych. Artykuł jest też dostępny tutaj. Zapraszamy do lektury!