Naturalne, zdrowe wnętrza

Jeśli przeanalizujemy nasz codzienny rozkład dnia, okazuje się, że zdecydowaną większość czasu spędzamy w pomieszczeniach. Z tego względu atmosfera, klimat, wystrój obiektu, w którym przebywamy, odgrywa szczególną rolę dla naszego dobrego samopoczucia. Jednym z istotnych czynników decydujących o tym klimacie są powłoki malarskie, bo przecież ściany i sufity stanowią zwykle największą powierzchnię wszystkich elementów pomieszczenia.

Niektóre powłoki malarskie mogą być potencjalnym źródłem emisji szkodliwych substancji jak np. rozpuszczalniki, środki konserwujące czy zmiękczające, które z kolei mogą negatywnie wypływać nie tylko na nasze samopoczucie, ale i na nasze zdrowie. Bardzo wrażliwą grupę stanowią alergicy, dla których emisja niektórych substancji jest szczególnie uciążliwa. Farby KEIM nie zawierają żadnych rozpuszczalników ani środków konserwujących czy zmiękczających.

    

O mikroklimacie pomieszczenia decyduje m.in. paroprzepuszczalność powłok malarskich. W odróżnieniu od farb dyspersyjnych farby mineralne KEIM posiadają mikroporowatą strukturę, dzięki czemu nadmiar pary wodnej może być wchłonięty, akumulowany i ponownie sukcesywnie oddawany. Ściany pokryte farbami KEIM mogą więc w pewien sposób „oddychać” i nawet przy stosunkowo wysokim obciążeniu wilgocią pozostają powierzchniowo suche. Gwarantuje to utrzymanie zdrowego klimatu pomieszczenia mieszkalnego.

    

Mineralno-alkaliczna struktura farb KEIM jest odporna na pleśń i nie stanowi środowiska dla rozwoju mikroorganizmów. Dlatego przy produkcji tych farb nie dodaje się żadnych środków grzybobójczych, których działanie jest zresztą ograniczone w czasie. Jest to szczególnie istotne dla osób o dużej wrażliwości jak np. dzieci czy alergicy.

Odporność ogniowa farb mineralnych gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo podczas pożaru. I nie chodzi tu tylko i wyłącznie o brak rozprzestrzeniania ognia, ale przede wszystkim o brak powstawania toksycznych gazów, których oddziaływanie może zagrozić życiu i zdrowiu ludzi lub uniemożliwić czy utrudnić skuteczną ewakuację.

Wymienione wcześniej właściwości sprawiają, że farby KEIM są bardzo przyjazne nie tylko dla użytkowników, ale również dla pracowników produkcyjnych, malarzy, wykonawców i środowiska. Własności farb mineralnych gwarantują wysokie bezpieczeństwo ekologiczne produktów, potwierdzone certyfikatem NATURE PLUS.

Warto przeczytać: