Obiekty sakralne

Katedra pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty jest najstarszą świątynią grodu Kopernika i jednym z najwspanialszych przykładów stylu gotyckiego na ziemi chełmińskiej. W 2013r. zakończono konserwację sklepień i ścian korpusu nawowego oraz restaurację 4 kaplic. Gotyckim i nowożytnym polichromiom nadano dawną świetność przy użyciu materiałów na bazie wapna KEIM Romanit i KEIM Athenit.

Katedra, Toruń

Wybudowany w roku 1756, pierwotnie ewangelicko-augsburski (do 1945), obecnie jezuicki. Elewację frontową z wieżami rozbudowano w latach 1897-99. Znaczna część wyposażenia pochodzącego z XVIII wieku oraz freski uległy zniszczeniu podczas pożaru w maju 1989r. Przy renowacji elewacji wykorzystano farby KEIM Soldalit, a przy konserwacji wnętrz - system farb artystycznych i dekoracyjnych. Fot. M. Gałązka-Nikonov

Kościół Św. Ducha, Toruń

Klasztor założony został przez cystersów w 1258 r. Na początku wybudowano wczesnogotycki kościół bazylikowy oraz klasztor na planie czworoboku. W późniejszych latach zespół był wielokrotnie przebudowywany. W latach 2010-2011 przeprowadzono kompleksową renowację elewacji z wykorzystaniem m.in. tynków WTA KEIM Porosan oraz farby bez bieli tytanowej KEIM Soldalit-arte.

Pocysterski Zespół Klasztorny, Rudy

Archidiecezja Lubelska, Lublin

Synagoga Pod Białym Bocianem, Wrocław - wnętrza

Elewację Synagogi odrestaurowano z wykorzystaniem farby krzemianowej KEIM Granital. Natomiast przy renowacji wnętrz zastosowano zolowo-krzemianową farbę KEIM Optil. W listopadzie ubiegłego roku obiekt został nagrodzony Dolnośląskim Laurem Konserwatorskim. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom! Fot. Castellum

Synagoga Pod Białym Bocianem, Wrocław

Przy konserwacji elewacji kościoła O.O. Jezuitów pw. Św. Trójcy w Radomiu, zakończonej we wrześniu 2010r. wykorzystano tynk wapienno-cementowy KEIM Universalputz, środek gruntujący KEIM Silangrund oraz farby krzemianowe systemu KEIM Soldalit

Kościół OO jezuitów Radom

Kościół Rektoralny św. Katarzyny, Zamość

Wybudowana przez wrocławskiego drukarza Jana Bogumiła Korna w roku 1824 wg projektu Langhansa Młodszego. W 2006 roku wnętrze odrestaurowano przy użyciu materiałów KEIM Universalputz oraz KEIM Biosil.

Kaplica p.w. Nawiedzenia Matki Bożej na św. Wzgórzu , Wrocław, Osobowice

Pałac Biskupów, Kraków

Bazylika, Licheń

Katedra św. Jana Chrzciciela, Wrocław

Kościół Prawosławny św. Piotra i Pawła, Kalisz

Kościół Benedyktynek p.w. św. Anny, Łomża

Kościół pw. Chrystusa Króla, Olsztyn

Kościół pw. św. Józefa, Olsztyn

Kościół św. Piotra i Pawła, Gdańsk

Kuria Metropolitalna warszawsko-praska, Warszawa

Kościół św. Henryka, ul. Gliniana, Wrocław

Kościół Św. Ducha, ul. Bardzka, Wrocław

Archidiecezja, Poznań

Kościół Św. Ducha, Rogoźno

Sanktuarium, Lubasz

Kościół dolny Św. Ducha, Wrocław

Kościół parafialny, Zaręby Kościelne

Cerkiew Wszystkich Świętych, Piotrków Trybunalski

Pałac Biskupi, Poznań

Kościół Farny, Gniezno

Katedra, Pelplin

Kościół pod wezwaniem Przenajświętszej Krwi Pana Jezusa, Poznań

Kościół Św. Jakuba, Miłosław

Kościół oo. Bonifratrów, Wrocław

Kuria Biskupia, Łomża

Kościół, Klenica

Zespół Klasztorny, Trzebnica

Zespół Klasztorny, Legnickie Pole

Kościół, Wągłczew

Kościół Michała Archanioła, Winna Góra

Kuria Biskupia, Tarnów

Caritas, Przysiek

Kościół, Boleszyn

Kościół św. Jadwigi, Ząbkowice Śląskie

Kościół św. Antoniego, Książ Wielkopolski

Kościów, Pszczew

Kościół św. Piotra i Pawła, Krotoszyn

Klasztor Paulinów, Biechowo

Kościół, Nowa Ruda

Kościół Najświętszej Marii Panny, Regnów k. Rawy Mazowieckiej

Kościół św. Józefa, Środa Wielkopolska

Kościół p.w. św. Mikołaja, Siedlec k/Kostrzyna Wlkp.

Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Grabowo Królewskie k/Wrześni

Stara Plebania, Wrocław