Beton architektoniczny

Budynek wykonano z prefabrykatów betonowych. Beton barwiony w masie wymagał jednak scalenia kolorystycznego, które wykonano półprzejrzystymi farbami mineralnymi KEIM Concretal-Lasur. Fot. M. Czechowicz

Budynek mieszkalny, Warszawa, ul. Sprzeczna 4

Elewacja pomalowana w 2016r. z wykorzystaniem technologii KEIM Concretal-Lasur

Hala Olivia, Gdańsk

Wszystkie powierzchnie betonu architektonicznego we wnętrzach Świątyni zostały scalone kolorystycznie z zastosowaniem KEIM Concretal-Lasur; Aplikacja natryskiem. Fot. z archiwum Centrum Opatrzności Bożej

Świątynia Opatrzności Bożej, Warszawa

Fragmenty elewacji oraz wnętrz zostały scalone kolorystycznie z zastosowaniem KEIM Concretal-Lasur. Fot. Jakub Certowicz

Centrum Kulturalno-Kongresowe JORDANKI, Toruń

Okładziny wnętrza CKK Jordanki wykonano z betonu z dodatkiem cegły, która nawiązuje do elewacji domów w zabytkowym centrum Torunia. Ręcznie skuwanie betonu spotęgowało wrażenie wykutej w skale groty. Jednak taka technologia wykonania okładzin wymagała późniejszego retuszu i scalenia kolorystycznego, które zostało wykonane w farbami KEIM Concretal-Lasur. Fot. Jakub Certowicz

Centrum Kulturalno-Kongresowe JORDANKI, Toruń

Powierzchnie betonowe sufitów zostały scalone kolorystycznie przy użyciu farby KEIM Concretal-Lasur. Fot. S. Zajączkowski

EPR Architects, Wrocław

KEIM Concretal-Lasur w kolorze szarym został wykorzystany do scalenia kolorystycznego betonu architektonicznego, a w kolorze niebieskim do jego podbarwienia.

Biurowiec, Kraków Balice