Szkoły, uczelnie, instytuty

Budynek E1 Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, położony przy ul. Prusa, to jeden z najpiękniejszych obiektów uczelni i miasta Wrocławia. W latach 2011-2012 przeprowadzono kompleksową renowację elewacji z zastosowaniem tynków KEIM NHL-Kalkputz-Grob i KEIM Universalputz oraz systemu do renowacji kamienia naturalnego KEIM Restauro.

Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury

Budynek powstał w latach 1875-1878. Wzniesiony w stylu eklektyzmu historycznego opartego na antyku z przewagą elementów neorenesansowych. Adaptacje i remonty dziewięciu użytkowników nie zniszczyły jego zabytkowego charakteru. Podczas renowacji elewacji w 2011r. wykorzystano tynki wapienne, tynki renowacyjne WTA, szpachlówki oraz farby krzemianowe.

Zespół Szkół Plastycznych, Bydgoszcz

Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków

Budynek Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne Fundacji Studiów Europejskich, Łodź

Gmach Główny Politechniki został zbudowany w latach 1905-1911 na podstawie projektu berlińskiego architekta Georga Thüra (również autora projektu Politechniki Gdańskiej). W latach 1925-1929 rozbudowany na podstawie koncepcji Maksa Schirmera i Heinricha Müllera. Obiekt posiada neorenesansowy schemat kompozycyjny. W latach 2004-2006 odrestaurowany z zastosowaniem systemów KEIM Granital oraz KEIM Restauro Lasur. Fot. P. Kucharski

Politechnika Wrocławska, Gmach Główny A1, Wrocław

Instytut Historii PAN, Warszawa

Ossolineum, Wrocław

Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiwicza, Kwidzyn

Politechnika Wrocławska, Gmach A2, Wrocław

Fot. Delta-Studio s.c.

Uniwersytet Wrocławski, Sala Nehringa, Wrocław

Szkoła Podstawowa nr 10, Legnica

Liceum Ogólnokształcące, Kłodzko

Zespół Szkół Ogólnokształcących, Strzelce Opolskie

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Biblijne Seminarium Teologiczne, Wrocław

Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław

Szkoła Podstawowa, Konin

Zespół Szkół Ogólnokształcących, Kwidzyn