Technika silikatowa KEIM: zalety i korzyści

Naturalne składniki

Naturalne składniki

Podstawą unikalnej jakości farb mineralnych KEIM są naturalne składniki: spoiwo – płynny krzemian potasowy, wyselekcjonowane wypełniacze mineralne, pochodzące z naturalnych złóż oraz wyłącznie nieorganiczne pigmenty. Tak optymalnie dobrane komponenty gwarantują nadzwyczajną odporność na działanie czynników atmosferycznych i niezrównaną trwałość.

 

 

Doskonałe powiązanie z podłożem

przekrój poprzeczny przez warstwę tynku

Podstawą techniki silikatowej jest trwałe powiązanie wskutek reakcji chemicznej spoiwa – szkła wodnego z podłożem mineralnym oraz innymi składnikami farby np. wypełniaczami. Powstaje w ten sposób twarde, odporne połączenie farby z nośnikiem powłoki (tynk, kamień naturalny, beton, itd.). Strefa powiązania farby z tynkiem widoczna jest na przekroju poprzecznym tynku pokrytego podbarwionym spoiwem KEIM Fixativ.

Fot. W powiększeniu: przekrój poprzeczny przez warstwę tynku, który ukazuje tzw. strefę skrzemionkowania pod warstwą farby. Spoiwo (tu KEIM Fixativ, podbarwiony na zielono) wnika i wiąże z podłożem.
 

 

Trwałość

Trwałość

Farby KEIM wyróżnia wyjątkowa trwałość - najlepszym dowodem jest ogromna liczba ponadstuletnich budowli na całym świecie. Spoiwo - krzemian potasu - wykazuje wysoką odporność na działanie czynników atmosferycznych, a w wyniku jego reakcji chemicznej z podłożem następuje ich bardzo trwałe powiązanie. Wypełniacze mineralne zawarte w farbach KEIM są ze sobą idealnie skomponowane. Nie istnieje ryzyko odpryskiwania czy łuszczenia się powłoki pod wpływem działania promieni UV. Idealne właściwości fizyczne, a do tego ekstremalna odporność na działanie światła, kwasów (kwaśne deszcze) i spalin przemysłowych – wszystko to zapewnia niezrównaną trwałość farb mineralnych KEIM.

Fot.Dom mieszkalny w Walenstadt, 1890
 

 

Bilans wilgotnościowy

Bilans wilgotnościowy

Z punktu widzenia fizyki budowy ogromne znaczenie dla zapewnienia prawidłowego bilansu wilgotnościowego przegrody budowlanej ma paroprzepuszczalność zastosowanych materiałów. W wyniku powiązania szkła wodnego z podłożem powstaje specjalna struktura charakteryzująca się bardzo wysokim poziomem dyfuzji pary wodnej. Dzięki temu możliwe jest niezakłócone oddawanie wilgoci na zewnątrz z substancji budowlanej; nie dochodzi do jej zatrzymywania pomiędzy warstwą farby a podłożem, ściany zachowują zdolność oddychania, a podłoże nie ulega uszkodzeniu – szczególnie podczas mrozu. Farby KEIM bardzo szybko wysychają. Mikrokrystaliczna struktura zapobiega osadzaniu się na powłoce rosy, przeciwdziałając rozwojowi glonów i grzybów. Krótko mówiąc: z punktu widzenia fizyki budowli farby silikatowe KEIM to idealne materiały powłokowe.

 

 

Ekonomia

Ekonomia

Niezwykła trwałość i odporność na działanie czynników atmosferycznych farb mineralnych KEIM stanowią bez wątpienia zalety ekonomiczne - koszty utrzymania są znacząco niższe. Dzięki trwałości, czystości i niezmiennemu nasyceniu koloru powierzchnie nie wymagają częstych prac renowacyjnych, a co za tym idzie oszczędzają nasze finanse. Dotyczy to zarówno fasad otynkowanych a także elewacji ocieplonych. Dodatkową zaletą farb KEIM, z ekonomicznego punktu widzenia, jest prosty sposób renowacji, nie wymagający wcześniejszego usuwania starych, dobrze trzymających powłok. Wystarczy po prostu oczyścić podłoże i nałożyć kolejną warstwę.

 

 

Czysta fasada

Czysta fasada

Farby silikatowe KEIM pozostają przez długi czas czyste. Na skłonność do zabrudzeń, oprócz tendencji do wyraszania, ma wpływ przede wszystkim naładowanie elektrostatyczne powłoki oraz termoplastyczność spoiwa. W farbach dyspersyjnych, wskutek tarcia spowodowanego działaniem wiatru, spoiwo organiczne, w postaci żywicy akrylowej bądź krzemoorganicznej (silikonowej), ulega elektrostatycznemu naładowaniu i przyciąga z powietrza zabrudzenia. Dodatkowo przy wyższych temperaturach spoiwo takie mięknie i staje się „klejące”. Dzięki temu zabrudzenia znajdują idealne warunki adhezyjne i mogą silniej przylgnąć do powierzchni. Farby silikatowe KEIM wykazują właściwości antyelektrostatyczne i pozbawione są cech termoplastycznych, dzięki czemu ich powierzchnia przez długi czas pozostaje czysta i piękna.


Fot.
Ratusz w Augsburgu, pokryty farbami silikatowymi KEIM, po 20 latach użytkowania

 

Trwały kolor

Trwały kolor

Trwałość koloru farby elewacyjnej zależy przede wszystkim od rodzaju zawartych w niej pigmentów i spoiw. Pigmenty organiczne zmieniają swoją barwę pod wpływem działania promieni UV, natomiast farby silikatowe KEIM zawierają wyłącznie światłotrwałe pigmenty nieorganiczne (mineralne). W przypadku spoiw organicznych jak dyspersja akrylowa czy emulsja żywicy krzemoorganicznej (silikonowej) działanie promienii UV może doprowadzić do powstania drobnych mikrorys, które z kolei wpływają na załamanie światła. Kolor wydaje się być wtedy bardziej szary i mleczny. Spośród wszystkich spoiw szkło wodne potasowe oraz spoiwo zolowo-krzemianowe wykazują najwyższą odporność na działanie promieni UV i czynników atmosferycznych. Reasumując: Farby KEIM nie ulegają wyblaknięciu – kolor jest niezwykle trwały.


Fot.
Oryginalne malowidło, ratusz w Schwyz, 1891

 

Estetyka

Estetyka

Farby silikatowe KEIM fascynują swoją nieporównywalną intensywnością koloru. Transparentne szkło wodne, w odróżnieniu od „mlecznych” spoiw dyspersyjnych, umożliwia promieniom świetlnym na dotarcie do pigmentu bez załamania. Matowa powierzchnia zachwyca przy tym wyjątkowo naturalną głębią i optyką.


Fot.
Dom Trzech Króli w Trewirze (niem. Trier), pokryty farbami silikatowymi KEIM; głębia koloru ożywia fasadę

 

Bezpieczeństwo ogniowe

Bezpieczeństwo ogniowe

Farby mineralne KEIM nie zapalają się nawet poddane działaniu palnika spawarki. W przypadku pożaru oznacza to maksymalne bezpieczeństwo i brak emisji trujących gazów – potwierdzają to próby pożarowe przeprowadzane w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Stąd ich częste zastosowanie w pomieszczeniach użyteczności publicznej, jak np. dworce kolejowe, tunele, metra, szkoły czy kina.

 

 

Ekologia

Ekologia

Farby mineralne KEIM są bardzo przyjazne pod względem ekologicznym. Szkło wodne pozwala na całkowitą rezygnację z rozpuszczalników, zmiękczaczy i środków konserwujących. Farby mineralne KEIM to technologia nieszkodliwa dla środowiska, zarówno podczas produkcji, aplikacji i w postaci produktu końcowego. Nakładanie warstwy produktu KEIM nie wymaga usuwania starych, dobrze trzymających powłok – wystarczy po prostu oczyść podłoże wodą i nałożyć przyjazną dla środowiska powłokę. Podsumowując: farby KEIM są produktami całkowicie bezpiecznymi dla środowiska. Z tego względu poleca się ich zastosowanie w zdrowym i ekologicznym budownictwie.

 

Technika krzemianowa